About

longtimeago_w

He lost his mind long ago, somewhere between The Netherlands and Portugal. He doesn’t remember what happened.
Hoping that someone may have found and kept it inside a music box, he wishes it back as a birthday present.
Today he daydreams about indians, coloured pencils, supernovae and good hearts. In his belly he also carries afternoons of drawing, three elephants that he has to feed and a circus life.
Sleepwalking and fearless, he spends hours researching memories, contemplating and trying to find hidden things in the ether. Along the way he notes melodies, mazes of weird and colourful things. Many lines made of light and patterns that tell stories that connect people and moments.
It’s strange, but there everything burns quickly.
Some of his drawings can be viewed, reviewed, some forgotten and others saved religiously.

Perdeu o juízo há muito tempo, algures entre a Holanda e Portugal. Não se recorda muito bem do que aconteceu.
Tem a esperança de que alguém o possa ter encontrado e guardado dentro de uma caixa de música. Espera, por isso, recebê-lo de volta como prenda de anos.
Hoje sonha acordado com índios, lápis de cor, supernovas e corações bons. Guarda ainda na barriga tardes de desenho, três elefantes que tem de dar de comer e uma vida de circo.
Anda muitas vezes sonâmbulo e passa horas, sem medo, a vasculhar a memória, a contemplar e a tentar descobrir coisas escondidas no éter. Aparecem melodias que regista pelo caminho, labirintos de coisas estranhas e coloridas. Muitas linhas feitas de luz e padrões que contam histórias, que ligam pessoas e momentos.
É estranho, mas lá tudo pega fogo rapidamente.
Alguns dos seus desenhos podem ser vistos e revistos, alguns esquecidos e outros guardados religiosamente.

Hij verloor zijn geest een lange tijd geleden, ergens tussen Nederland en Portugal. Hij herinnert zich niet wat er gebeurd is.
Hij hoopt dat iemand hem gevonden heeft en in een muziekdoos bewaard heeft en wenst hem terug als een verjaardagscadeau.
Vandaag de dag dagdroomt hij over indianen, kleurpotloden, supernova’s en goede harten. In zijn buik draagt hij tekenmiddagen, drie olifanten die hij moet voeden en een circusleven.
Slaapwandelend en zonder angst, spendeert hij uren aan het onderzoeken van herinneringen, overpeinst en probeert de verborgen dingen van de ether te ontdekken. Gaande de weg noteert hij melodieën en doolhoven van vreemde en kleurrijke dingen. Vele lijnen gemaakt van licht en patronen die verhalen vertellen die mensen en momenten verbinden.
Het klinkt raar maar alles verbrandt daar heel snel.
Sommige van zijn tekeningen kunnen bekeken en beoordeeld worden, sommige mogen vergeten worden en anderen mogen religieus bewaard blijven.

Leave a Comment

*